Rehin olarak bırakma

Bir alacağa teminat olmak şartıyla, alacağın tahsil edilememesi durumunda alacaklıya verilen eşya veya hakka rehin adı verilir. Üçüncü kişilerin alacakları ya da hakları üzerinden de rehin kurulumu yapılabilir. Rehin hakkı taşınır ve taşınmaz mallar için kurulabilir. 

Cevap: Terhin

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts