Nişanı sembolize eden halka

Hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımlarını atmakta olan bir çift ve sağ ellerinin sağdan ikinci parmaklarına geçirilen altın halkacıklar. Bu, evliliğin ilk durağı olan Nişan dır. Ve dünyanın her yerinde bu böyledir. Yeryüzündeki beş kıt’ada, türlü din ve ırklardaki insanlar ve apayrı toplum anlayışı içinde bulunan kişilerin ortak bir yönleri, örf ve adetleridir bu. Nişanı sembolize eden bu altın halkacıkların adı Alyanstır. Buna öteden beri halk dilimizde Nişan yüzüğü de diyoruz. Ve bu yüzüklerin takıldığı parmağı da Yüzük parmağı diye adlandırmışızdır. Nişan töreninde sağ elin sağdan ikinci parmağına takılan yüzükler evlenme töreninden sonra sol elin aynı parmaklarına aktarılır. Sol el, kalbin bulunduğu yönde olduğu için, bu halkacıklar da kalp yönüne geçmiş olur böylelikle. Bütün dünyada böylesine yaygın bir adet olan ve tüm cemiyetlerinin ortak bir yönlerini teşkil eden bu alyansları kim bulmuş, kim çıkarmıştır sebebi, esprisi nedir bu altın halkcıkların ? 

İşte bu soruların cevabını verebilmek için günümüzden binlerce yıl öncesine dönmemiz ve Nil nehrinin suladığı bereketli topraklara kadar gitmemiz gerekir. Eski Mısırlılar, tekerlek veya halka şeklinde pek büyük bir önem ve değer verirlerdi. Firavunlara ait özel eşyaların üzerinde de Sonsuzluk ifadesi olan bu kutsal halkacıklar yer alırdı. Belki de ucu ve sonu olmadığı için bu şekiller bir sonsuzluk ifadesi olarak kabul etmişti eski Mısırlılar. 

Bu halka şekillerine de eski Mısırlıların hiyeroglif adını verdiğimiz şekilli yazılarında da pek sık rastlanmaktadır. Kah bir granit taşın üzerine kazılmış kah bir papirusun üzerine is mürekkebi ile çizilmiş bu sonsuzluk işareti halkacıklar, eski Mısırlıların nazarında pek kutsal bir değer ifade ederdi şüphesiz ki. 

Aynı şekilde gelinlerin duvak örtme adetinin de Mısırlılardan geldiği yapılan incelemelerden anlaşılmış bulunmaktadır. Önceleri evlenecek kızların uzun saçlarını arkalarına doğru bırakmaları adetti. Sonradan bunun yerine sembolik olarak duvak aldı. Baştan arkaya doğru sarkan uzun duvaklar, bu uzun saçları sembolize etmeye başladı. Ayrıca eski Mısırlılarda damat, düğünden önce gelinin yüzünü göremezdi. Bu nedenle gelinin yüzü duvakla örtülür ve düğünden sonra damat bu peçeyi kaldırarak artık eşi olan gelinin yüzünü görebilirdi. Tıpkı alyans gibi bu adet de Mısırlılardan alınıp bütün dünyaya yayıldı. 

Bu konuda yapılan araştırmalar, düğün sırasında gelin ile damadın başları üzerinden pirinç atılması adetinin de Mısır’dan çıkmış olabileceğini göstermektedir. Bunun Çinliler tarafından ortaya çıkarılan bir adet olduğu da söylentiler arasındadır. Bereket ifadesi olan pirincin başlar üzerinden serpilmesinin evlilere bereket getirmesi bir çok yerlerde el’an tatbik edilmektedir. Duvak da dünyanın bazı yerlerinde şeklini değiştirmektedir bugün. Fakat nişan yüzüğü adını verdiğimiz Alyanslar dünyanın her yerinde eski Mısırlılar zamanında bu yana taşıdığı büyük önem devam edip gitmektedir. 

Cevap: Alyans

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts