Neşredilmiş

Neşredilmiş, nesir olarak ifade edilmiş manasına gelir. Edebiyatta sözün gramer kurallarına göre doğru ve düzgün söylenen ve yazılan tabii şekline denir. Vezinsiz ve kafiyesiz yazıdır.
 

Cevap: Mensur

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts