Neve

Yüksek dağların kalıcı karlar ile örtülü yerlerinde bayatlamış, yarı buz, yarı kar özelliği almış bir çeşit eski kar. Bu cisim hem buza benzer, hem karı andırır. Buz dan daha yumuşak, kardan daha katıdır. Bunun için, ne kar, ne de buz olan bu orta cisme buzkar denilmiştir. Buzkarın içinde ak yumaklar biçiminde billurlar vardır. Buzkarın üstünde yürünürse, ayak batmaz. Kara basılırsa ayak gömülür. Dilimize neve kelimesinden alınma neşe girmiştir ki, buzkarın karşılığıdır.

Cevap: Buzkar

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts