Şiir

Duygu, düşünce ve hayallerin bir düzene bağlı kalarak, etkileyici bir dil ve uyumlu mısralar ile aktarılmasına Şiir denilmektedir. Şiir, edebiyat türlerinin en eskisidir. Şiir için bugüne kadar yapılan tanımlamalar kişiden kişiye ve çağdan çağa değişmiş, dolayısıyla kesin bir tanım ortaya çıkmamıştır. Tür olarak, öznel nitelikleri ağır basmaktadır.

Ahmet Haşim, “Nesre çevrilemeyen nazım” ve Cahit Sıtkı Tarancı da “Sözcüklerle güzel şekiller oluşturma sanatıdır” şeklinde şiirin tanımını yapmışlardır. Şiiri dün yazıdan farklı kılan mısra, ahenk ve ölçü gibi unsurlar bulunur. Manzum; nazım biçiminde yazılan şiirlerdir. Nazım parçalarına ise manzume adı verilir. 

Cevap: Ir-Yir

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts