Tanrının varlığını ve İslam dininin doğruluğunu konu eden bilim

Kelam (Arapça: الكلام); İslam dininin inanç/akaid konularını irdeleyen ve tarihsel olarak bu çerçevede gelişen dini felsefi kuram ve teorilerle ilgilenen ilim dalına İlm-i Kelam denir. Bu anlamda kelam imanla ilgili konu ve sorulara izah ve ispat getirme amacıyla geliştirilen teolojik felsefenin adıdır. İtikadi mezhep imamlarına göre Kelam ilmi metotları farklılık gösterdiği gibi konulara getirilen açıklamalar ve sorulara verilen cevaplarda farklılık göstermektedir.

Cevap: Kelam

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts