Tanrıya göre insan

“Kul” ifadesi genel anlamıyla tüm insanlar için kullanılmıştır. Çünkü her insan yaratılmaları cihetiyle Allah’ın kuludur. Kur’an’da ve hadiste bütün insanlar, hatta bazan diğer varlıklar  için kullanılıyorsa da daha çok “mü’min” mânasına gelmektedir. Özel­likle izafet yoluyla Allah’a nisbet edilen abd ve ibâd kelimeleri, “O’na iman eden, kendisinin de sevdiği kullar.” an­lamını taşımaktadır.

Cevap: Kul

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts