Vizon

Vahşi vizon kışı uzun, soğuk yerlerde, nehir ve göl kenarlarında yaşar. Avrupa, Asya, Amerika’da bulunur. Avrupa’da vahşi halde bulunan vizon, Amerika vizonuna nazaran daha küçüktür. Avusturya, Macaristan, Romanya, Finlandiya, Kuzey Rusya ve Polonya’da bazı lokal türleri vardır. Vizon görünüşü itibariyle sansarı andırır. Ön ayakları arka ayaklarından fark edilir derecede kısa, yürüdüğünde vücudunun başın alt kısmından ön ayaklarına kadar olan kısmı yere hemen hemen sürünecek kadar yakındır. Bütün karnivor grubunda olduğu gibi vücut uzundur. Toplam uzunluk 50 cm kadardır. Bunun 13-14 cm si kuyruktur. Dişiler ortalama 1.2, erkekler 2 kg kadardır. Baş kısmı çok kuvvetlidir. Burun geniş, kısa ve yassıdır. Kulakları yuvarlak, ayakları kısadır. Parmakları, pençelerin kaide kısmına kadar bir zarla kaplıdır. Bu zar hayvana nehirde yüzme ve avını yakalamada yardım eder. Kulakları hemen hemen kürke gömülüdür.

Çenesinde beyaz bir leke vardır. Amerika menşeli vizonlarda beyaz leke çenede lokalize olmuştur. Avrupa menşelilerde ise çeneden dudaklara kadar yayılır. Vizon çok iyi yüzer ve dalar. Koku alma duygusu kuvvetlidir. Doymak için öldürür. Suda yaşayan her türlü hayvanla beslenir. Yedikleri daha ziyade balık, salyangoz, mollusk, kuş, nehir memelileri, kuş yumurtaları v.s. dir. Çok güzel yüzdüğü ve dalış yaptığı gibi, su altında uzun süre kalabilir. Bu özellik hayvanın dip kısımlara kadar balıkları takip etmesine yarar. Vizon yılda bir defa doğum yapar ve 1-12 yavru verir.

Yavru adedi ortalama 3-4 tür. Gebelik süresi 40-70 gündür. Ortalama 52 gün sürer. Cinsiyet belirimi 6-7 aya doğru başlar. Kızgınlık Martta olur ve yılda bir defadır. Seksüel ömür 6-7 senedir. Hayat süresi 12 yıl, esarette en çok 10 yıldır. Vizon anüs bezleri yahut misk bezlerine sahiptir. Diğer karnivorlarda olduğu gibi anüsün iç yarı kısmında iki delik vardır. Bunlar beyaz-gri renkte, kötü kokulu bir sıvı ile doludur. Vizon yetiştiriciliğinde bu kokunun kafeslerin kirliliğinden veya besin artıklarından ileri geldiği sanılırsa da tek bir hayvan tecrit edildiğinde aynı kokunun devam ettiği görülür. Vahşi vizonun kürkü kahverengi-kestane rengindedir. Bu renk mevsime, hayvanın yetiştirdiği yere, iklim ve coğrafi bölgelere göre az çok değişir. Lifleri kısa, sık, parlak ve uniformdur. Kürk, çok yumuşak, örtü liflerinin hasıl ettiği metal parmaklığındandır. Alt lifler çok sıktır. Amerika vizonu, Avrupa vizonuna nazaran daha koyu renkte, fevkalade parlak ve çok güzel sırça liflerine sahiptir. Çene kısmından itibaren, vücudun alt tarafında kasığa kadar bir hat şeklinde aynı renkte uzanan, bazen serpilmiş şekilde beyaz lifler bulunur.

Cevap: Mink

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts