Yalnız başına ilerleyen o bir hastalıklara bağlı olmayan hastalık, idiopati

İdiopatik, sözcüğünün kökeni Antik Yunancadır. ἴδιος idios “garip, …’e özgü, ayrı, farklı” anlamına gelir. πάθος pathos ise “duygu” veya “acı” demektir. Bu nedenle idiopatik “garip bir acı” anlamına gelir, bunun çağdaş tıptaki geniş tanımı “nedeni bilinmeyen bir hastalıkla ilgili veya bunun bir sonucu olarak ortaya çıkan”dır.

Cevap: Kapanduygu

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts