Zorla benimsetilmiş, kabul ettirilmiş

Bir görüşü zorla, zorlayarak kabul ettirme, benimsetme, dayatma” anlamlarına gelen empoze etmek deyiminde geçer. Doğru yanlış, haklı haksız, gerekli gereksiz vb. tanımlamalar bize önceden empoze edilmiş, bizimde sorgulamadan kabul edip başkalarına empoze ettiğimiz kabullerdir.

Cevap: Empoze

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts