Çelik çomak oyunu

Çelikçomak, iki takım arasında oynanan bir çocuk oyunu. Oyunun amacı “çelik” denen kısa değneği “çomak” denen uzun değnekle yerden havalandırarak uzağa göndermektir. Oyun için geniş bir saha, “çelik” denen kısa bir değnek ve “çomak” denen uzunca bir değnek gereklidir. Çeliğin yaklaşık 20–30 cm uzunluğunda ve 2-3 parmak kalınlığında olması gerekir. Çomağın ise çeliğin yaklaşık 2-3 katı uzunlukta olması yeterlidir. Çomak, çeliğe vurmakta kullanılır. Tek elle veya iki elle tutulabilir.

Oyun toprak bir sahada oynanıyorsa yere hendek şeklinde ince uzun bir çukur kazılır. Çelik (kısa değnek), bu çukurun üzerine artı (+) oluşturacak şekilde yerleştirilir. Oyun çukur kazılamayacak bir zeminde oynanıyorsa değnek, çukur yerine, iki taş üzerinde veya tek taş üzerinde ve bir ucu yere değecek şekilde (tahterevalli gibi) dengelenebilir. Oyun en az iki kişi arasında oynanır ancak takımların kalabalık olması yeğdir. Takımların dengeli dağılması için adımlaşma gibi eleman seçme yöntemleri uygulanabilir. Oyun başlamadan önce bir mini yarışma ile hangi takımın başlayacağına karar verilir. Örneğin iki rakip oyuncu uzak bir noktadan çeliği çukura veya çukur üzerine konmuş çomağa sırayla atar. Çeliği hedefe daha yakın düşüren oyuncunun takımı oyuna başlar.

Cevap: Met

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts