Kahramanmaraş’ta bir dağ kütlesi adı

Binboğa dağlarının doğusunda olan Nurhak Dağı,Türkmenler arasında efsanevi ve meşhur bir dağdır. Ceyhan suyunun gözünden ve Kuzey doğusundan güney batısına doğru K.Maraş ve saf dağlarında Amanoslara bağlanan,bu sıra dağların tam ortasındaki yaylaya Nurhak Dağı ismi verilmiştir.İlçe bu dağ eteğinde bulunduğu için bu adı almıştır.Nurhak Dağının geceleri parlamasından dolayı nur var denilerek NUR-DAĞI,NUR-HAK Nurhak adını almasına neden olmuştur. Sınırları içinden Göksu çayı, Değirmen deresi suyu, Kullar-Tatlar suları geçmektedir.Denizden yüksekliği 1.500 metredir.

Elbistan ilçe merkezine 44 km uzaklıkta olan Nurhak 37-30 doğu ve 38-00 kuzey enlem ve boylamları arasında kalır.İlçenin jeolojik yapısına bakıldığında palajoik ve senezaik yaşlıdırlar. Topoğrafik güneyden kuzeye doğru yükselen bir yapı göstermektedir.Yerleşimin kuzeyi yükseldikçe bitki örtüsü cılızlaşan yüksek dağlar ile kaplıdır. Nurhak’ta karasal iklim hüküm sürer,yazları kurak ve sıcak kışları şse kar yağışlı ve soğuk,genellikle tipi şeklinde görülmektedir.Bu tür iklimin görülmesine rağmen Nurhak Dağı eteklerindeki çam ormanları ve dar yerlerdeki buz gibi pınarları insana hayat verecek kadar güzeldir.Fakat bugünkü koşullarda Nurhak dağlarındaki bitki örtüsünün yoğunluğunu görmek pek mümkün değildir. Güneyinde kalan Engizek Dağlarında karaağaç,ardıç,meşe gibi ağaçlar bitki örtüsü içerisinde yer alır büyük bir kısmı kesinlikle yok olmaktadır. Ortalama sıcaklığı 9-8 Colan ilçede aktüel basınç 886-1 mb’dir. Hakim rüzgar yönü kuzeyden esen rüzgarlardır.

Nurhak dağınık bir yapıya sahiptir.Yurt dışına gidip gelmeler çok olduğundan nüfus hakkında pek güvenilir sayım sonuçları yoktur. Bununla beraber Nurhak nüfusu en son 2000 yılı nüfus sayımlarına göre 8118 kişi olarak tespit edilmiştir. Nurhakta diğer geri kalmış yörelerimiz gibi nüfus planlamasına önem vermediğinden dolayı aileler kalabalıktır.Ortalama her ailede altı yedişer kişi bulunmaktadır. İlçe merkezindeki mesken tiplerine bakacak olursak 25-30 yıl öncesine kadar yığma taş duvarlardan yapılmış,üzeri toprakla örtülen ve dam olarak tabir edilen evlerden oluşmaktadır.Bu evler bir veya iki katlı olarak inşa edilmiştir;ancak belediye teşkilatı kurulduktan sonra planlı betonnarma binalar yapılmıştır. Günümüzde eski taş evler hayvancılıkla uğraşan aileler tarafından kullanılmaktadır. İlçeye bağlı köylerdeki meskenlerde genellikle taş evlerden oluşmaktadır.Son yıllarda sosyo-ekonomik gelişmelere paralel olarak betonarma binalar inşa edilmeye başlanmıştır.

Cevap: Nurhak

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts