Matematikte kesen

Sekant, trigonometrik bir fonksiyondur. Trigonometrik kosinüs fonksiyonunun çarpmaya göre tersi olarak tanımlanır. sec veya sc olarak ifade edilebilir. Sonuç olarak bir dik üçgende, hipotenüs’ün komşu dik kenara oranına sekant denir. Sec (x) fonksiyonunun integrali bu fonksiyonun, (sec (x) + tan (x)) ifadesi ile çarpılıp, bölünmesi sonucu elde edilir.

Cevap: Sekant

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts