Tanrının Musa peygamber aracılığıyla yahudilere gönderilen buyruklar

On Emir herkes tarafından bilinen, Tanrı’nın Sina Dağı’nda Musa aracılığıyla İsrailoğullarına vermiş olduğu yasalardır bütünüdür. İsrailoğullarına verilmiş yasalar bundan ibaret değildir, ancak On Emir ilk yasalar olarak kabul edilebilir. On Emir ile ilgili daha fazla ayrıntıya girmeden önce o dönemin tarihsel ve kültürel özelliklerine bakılması gerekir.

Kutsal Kitap bize Adem ve Havva’nın günaha düşüşünden sonra Nuh’a kadar gitgide kötüleşen, günahkar, bozulmuş bir dünya olduğunu gösterir. Nuh tufanı sonrasında Tanrı’ya başkaldıran insanları cezalandıran Tanrı Babil Kulesi’ni yok ederek insanları birbirinden ayırır. Bunun sonrasında Tanrı İbrahim’i seçip onunla antlaşma yapar. Bu antlaşmaya göre İbrahim’i soyunu, hiç çocuğu olmamasına ve ilerlemiş yaşına rağmen bereketleyeceğini vaat eder. İbrahim’e bir oğul ve bu oğul aracılığıyla bir ulus, bu ulus aracılığıyla tüm uluslara ulaşan bir bereketleyeceği sözünü verir.

Bunun sonrasında Tanrı İbrahim’e bir oğul verir ve ismini İshak koyar. Bu antlaşmayı İshak, İshak’ın oğlu Yakup ve Yakup’un oğlu Yusuf’la devam ettirir. Yusuf, Mısır’da önemli bir konuma gelir ve İsrailliler Mısır’a yerleşir. 430 yıl boyunca Mısır’da büyüyen İsrailliler Mısır tarafından köle yapılır ve Tanrı İbrahim dolayısıyla İsrail halkıyla olan antlaşmasına sadık kalarak İsrailoğullarını Mısır’dan kölelikten kurtarır. Tanrının Musa önderliğinde Mısır’dan kurtardığı İsrail halkının bu yolculuklarında İsraillilere yasalar verir. Bu yasaların başlıca amacı İsraillilerin Tanrının halkı olarak Tanrıyla olan antlaşma ilişkilerini ve biribirleriyle / diğer uluslarla olan ilişkileri düzenlemek.

Cevap: On Emir

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts