Yalnız atomların kitleleri yönünden birbirinden farklı olan (aynı kimyasal madde)

İzotop atom özellikleri şu şekilde sıralanabilir. Atom çekirdeğindeki proton sayısı, atom numarası olarak adlandırılır ve nötr atomda bulunan elektron sayısına eşittir. Her bir atom numarası izotopu değil özel bir maddeyi temsil eder. Belli bir maddenin atomundaki nötron sayıları değişiklik gösterebilir. Çekirdekteki nükleon sayısı atomun kütle numarasıdır ve maddenin her bir izotopu farklı kütle numarasına sahiptir.

Örneğin Karbon-12, Karbon-13 ve Karbon-14, karbon maddesinin kütle numaraları sırayla 12, 13 ve 14 olan üç izotopudur. Karbon-6 atom numarası, her bir karbon atomunun 6 protonu vardır anlamına gelir. Bu üç izotopun nötron sayıları sırayla 6,7 ve 8’dir.

Cevap: İzotop

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts