Çevre bilimi

Ekoloji, doğada yaşayan canlıların birbirleriyle ve yaşanılan çevre ile ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Binlerce farklı canlı türünün birbirleri ve çevreleriyle kurdukları ilişkilerden dolayı ekoloji birçok bilim ile birlikte çalışmaktadır. Ekosistem, dünyada canlı yaşamı var olduğundan beri bozulmadan günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Ekosistemde yer alan her canlının kendine düşen bir görevi olmakla birlikte bu görevi yerine getirmektedir. Dünyada canlı yaşamının devam edebilmesi açısından ekosistemdeki canlılara düşen görevlerin yerine getirilmesi son derece önemlidir. Ekoloji biyolojinin bir alt dalı olup bitki ve hayvanları ayrı bir şekilde ele almaktadır. Her ne kadar bitki ve hayvanlar ayrı olarak ele alınsa da birlikte yaşadıklarından dolayı tam bir ayrım söz konusu değildir.

Canlıların hangi bölgelerde yaşaması gerektiği incelenmekte ve çevre kirliliğinin doğaya verdiği zarar gözler önüne serilmektedir. Çevre kirliliği sadece kötü bir görüntü yaratmakla kalmamakta ve bitki ve hayvanların ekolojik yapılarına zarar vermektedir. Ekoloji, canlıların yaşadıkları ortamı ne şekilde etkilediğini araştıran biyolojinin alt bilim dallarından biridir. Yunancadan gelmekte olan ekoloji kelimesi, yuva anlamına gelmektedir. Ekolojik dengenin bozulmasının birçok nedeni olmasına karşın ana nedeni insandır. Nükleer atıklar, kendi kendini yenileyen ekosistem içerisinde uzun yıllar boyunca etkisini göstererek, ekosistemin bozulmasına neden olmaktadır. Ekolojik dengenin bozulması durumunda, bazı türlerin yok olması olası bir durumdur. Doğal denge olarak da tanımlanabilen ekoloji, son yıllarda önemi daha çok artan bir bilim dalıdır. Atıkları geri dönüşümden geçirerek tekrar kullanmak, atmosfere yayılan gazları kontrol etmek ve yapılaşmada planlı bir şekilde hareket etmek, ekolojik dengenin korunmasını sağlamaktadır. Ekolojiyi bozulmamış vahşi doğa, zengin çeşitlilikteki ormanlar ve doğal manzaralar olarak algılamak, yanlış bir davranıştır.

Cevap: Ekoloji

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts