Dava için bozarak

Nakzen, “bozarak” anlamında “hükmü nakzedilmiş bir davayı geri çevirmek” ve “yeniden görmek” anlamlarında kullanılan “davayı nakzen iade etmek” ve “davayı nakzen görmek” sözlerinde geçer.

Cevap: Nakzen

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts