Ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü

OECD, “dünyadaki insanların ekonomik ve sosyal refahını artıracak politikaları teşvik etmek için, üye hükümetler ile iş birliği içinde hareket eder ve serbest piyasa politikalarını ve ticareti teşvik eder. OECD üyesi ve ona bağlı hükümetler, çalışmalarını bir dizi komite ve çalışma grubu aracılığıyla yürütürler. 1948 yılında kurulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün devamı niteliğindedir ve öncelikle OECD Yatırım Komitesi sayesinde “Çok Uluslu Şirketler Rehberi” için gözetim ve denetleme desteği sunar. OECD kurucuları, Paris Sözleşmesine dayanarak kurulan bir önceki örgütün geleneğini sürdürmeyi, serbest piyasayı denetlemeyi ve geliştirmeyi hedeflemişlerdir.

Başta gelen OECD ülkeleri; Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda ve Türkiye’dir. Bugün, OECD üyesi ülkeler dünya GSYİH’sının yüzde 63’ünü, dünya ticaretinin dörtte üçünü, dünya resmi kalkınma yardımının yüzde 95’ini, dünya enerji tüketiminin yarısından fazlasını ve dünya nüfusunun yüzde 18’ini oluşturuyor. Örgütün ana amacı, üyelerini doğru enerji politikalarına teşvik ederek küresel ekonominin getirdiği avantajlardan yararlanmalarına ve küresel ekonominin zorluklarıyla yüzleşmelerine yardımcı olmaktır. Ayrıca, ekonomik büyüme, enerji güvenliği, serbest piyasalar, çevresel etmenler ve iklimi korumak için kaynakların giderek daha güvenli, temiz ve verimli kullanımını desteklemeye çalışırlar.
OECD, üye olan ve olmayan hükümetler arasında, resmi bir anlaşmayla çözülebilecek, yerel veya diğer uluslararası forumlarda süregelen politikaların şekillendirmesine yardımcı olur ve politika araştırma ve analizine dayanan bir düşünme ve tartışma ortamı sağlar. Örgütün çalışma şekli, veri toplama ve veri analiziyle başlar, sonrasında uygulanan politikanın toplu şekilde tartışılması, daha sonra karar verme ve uygulama ile devam eden oldukça etkili bir süreçten oluşur.

Merkezi Paris, Fransa’da bulunan Örgüt, 1961’de II. Dünya Savaşı sonrasında Marshall Planı’nı uygulamak için oluşturulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün halefidir. OEEC, ortak bir kalkınma programı üzerinde çalışmayı sürdürmek ve özellikle Marshall yardımını Avrupa’ya dağıtmak için kalıcı bir örgüt olarak kuruldu. Eylül 1961’de OEEC’in yerini OECD aldı ve dünya çapında bir teşkilat haline geldi. On yıllardır uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi, küresel ekonomik politikanın temel hedefi olmuştur. Diğer bazı uluslararası organizasyonlardan farklı olarak, örgüt kuruluş kökleri İkinci Dünya Savaşı’nı takip eden barışı sağlama çabalarına kadar uzanır.

Cevap: OECD

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts