Elçiliklerde çalışan özel koruma memuru

Yabancı elçilik ya da konsolosluk koruma görevlisi. Osmanlılarda devlet adamlarını ve kurumları koruma görevlilerine genel olarak kavas denirdi.

İmparatorluğun son döneminde, yabancı elçilik ve konsolosluk kavasları, kapitülasyonların bir parçası olarak yasal bir statü kazanmıştı. Lozan Antlaşması’ndan sonra, kavas adı ve örgütü kaldırıldı. Fakat günlük dilde kapıcı, bahçıvan gibi elçilik ve konsolosluk görevlilerine hala kavas denmektedir. Osmanlı devlet örgütündeki kavaslıksa 1908 yılında kaldırıldı.

Cevap: Kavas

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts