Manda, su sığırı

Gevişgetirenlerden, sığıra benzemekle birlikte ondan daha iri ve güçlü, kara renkli, uzun seyrek kıllı, gücünden, sütünden, derisinden vb. yararlanılan bir hayvan.

Cevap: Dombay-Camuz

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts