Osmanlı zamanında başkanlığa verilen ad

Osmanlı Devleti’nde şimdiki başbakanlık karşılığı olan sadrazamlık makamı. Sadrazamın birinci derecede yardımcısı. İlk önceleri sadrazamın kişisel maiyetinden olduğu halde 18. yüzyıldan başlayarak resmi devlet görevlisi olan, sadrazama gelen bütün işleri ve ondan çıkan hükümleri elinden geçiren kethüda, 18. yüzyılın sonunda bütün Divanıhümayun görevlilerinin üstünde bir yer kazandı. 1835’de yerine, daha sonra dahiliye nezareti adını alacak olan mülkiye nezareti kuruldu.

Cevap: Sadaret

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts