Osteoloji

Kemikbilimi anlamına gelen Osteo (kemik) ve logos (bilim) sözcüklerinin birleşiminden oluşan tıbbi terimdir. Osteoloji kemikleri içeren tüm bilimsel çalışmaları ifade eden Anatomi’nin alt dalıdır. Kemikler, iskelet ögeleri, diş, morfoloji, işlev, hastalık, patoloji, kemikleşme süreci, kemiklerin direnci ve sertliği gibi konular Osteolojininilgi alanına gelir.

Cevap: Kemik bilimi

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts