Vücut muayenesinde görülen hastalık belirtisi

Hastanelerde, ayakta bakılması gereken hastaların tanılarının ve sağaltımlarının yapıldığı yer. Hekim olacak öğrencilerin hasta başında uygulamalı olarak ders gördükleri hasta koğuşu ve burada verilen ders.

Cevap: Klinik

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts