Yankı

Ses kaynağından gelecek olan ses dalgalarının bir yüzeye çarparak tekrar geri dönmesine yankı denir. Yankının oluşması için sesin kaynağından dolayı gideceği hedefe doğru ilerleyerek yüzeye çarpması gerekmektedir. Ses kaynağı ile yüzey arasındaki mesafe çok büyük olmaması gerekmektedir. Ses ile yüzey arasında en az 17 metre mesafe olup yankının oluşmasını sağlar. Mesafe 17 metreden kısa olursa eğer yankılanacak olan ses kulağımıza geldiği zaman hiç bir şekilde anlaşılmaz. Okullarda ve boy olarak uzun salonlarda konuşulduğu zaman en sonundan o ses duyulur. Sesin yankılanmasından dolayı sonuna doğru gider ama anlaşılmasında değişiklik olur.

Cevap: Eko-Akis

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts