Değirmen taşının ekseni

Parçalanması, ufalanması ya da toz haline getirilmesi istenen maddeleri bu hale sokmak üzere kullanılan taşlar. Kum taşı, bazalt ya da granitlerdir. Çok sert olmasına rağmen, parçaları kolay kopabilir, kolayca ayrılabilir. En iyi değirmen taşları ise, üçüncü zaman’dan kalma taşlardır. Kolay öğütülmesi için taşların hububatı parçalayan yüzlerinin dişlenmesi gereklidir. Bu dişler, 5-6 milimetre derinlikte ve taşın döndüğü yöne bakan kenarı dik, öbür kenarı yatık olarak meydana getirilir. Değirmen taşlarının tek parça halinde bulunması mümkün olmayan hallerde 10-16 parçanın bir araya getirilmesi çimento ya da alçı ile birleştirilmesi ve etrafına bir çember geçirilmesi ile parçalı değirmen taşları da yapılabilir.

Cevap: Sepek

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts