Elektrik tesisatında lamba yada fiş konacak kolların her biri

Son dağıtım buatından aydınlatma armatürüne, alıcıya veya prize kadar olan hatta sorti denir. Sorti bir aydınlatma elemanına bağlıysa aydınlatma sortisi, prize bağlı ise de priz sortisi olarak adlandırılır. Aydınlatma sortileri için en az 1,5 mm2 kesifli izoleli bakır iletkenler kullanılır. Bir elektrik devresinde bağlı olan priz devresine ise priz sortisi denir. Priz sortileri için en az 2,5 mm2 kesitli izoleli bakır iletkenler kullanılır.

Cevap: Sorti

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts