Film çekimlerinde sahnelerin yazıldığı tahta, çekim tahtası

Filmler bir çok plandan oluşurlar. Her plan çoğu zaman birden fazla çekilir. Film bitene kadar bu çekim sayıları yüzlerce video parçasını oluşturur. Klaket her çekim öncesinde görsel olarak çekimi yapılan sahnenin-planın detaylarını içerecek şekilde üzerine notlar alınarak çekim öncesi kameraya tutularak montaj aşamasında o filmin hangi parçaya ait olduğunun anlaşılması sağlanmış olur. Kimi zamanlar sahneler senaryodaki sırası ile de çekilmediği düşünüldüğünde basit gibi görünen bu tahta parçasının ne kadar önemli olduğu daha da iyi anlaşılmış olur. Bir de klaketin üzerindeki çıta var ki o da ses montajı yapılırken çıkarmış olduğu ses ile görüntünün montajı aşamasında işe yaramaktadır.

Cevap: Klaket

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts