Gemilerde korkuluk, küpeşte

Gemilerde güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siperler, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölümler, korkuluk, parapet .

Cevap: Parapet

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts