Geminin ön tarafı

Pruva veya baş, bir deniz taşıtının gövdesinin ön kısmı. Taşıt hareket halinde iken en önde kalan kısımdır ve pupa (kıç) kavramının zıttıdır. Bir gemide başın en önemli görevi suyu yararak sürüklemeyi (direnci) azaltmaktır. Genellikle yavaş yük gemilerinde hacmi (dolayısıyla batmazlığı) artırmak için yayvan bir pruva kullanılırken daha hızlı gemilerde keskin yapılı bir pruva kullanılır. Bir pruva suyun üstten aşıp güverteye ulaşamayacağı kadar yüksek olmalıdır. Eğimli (diyagonal) bir pruva su tutmayı kısmen azaltır. Bunun buzlanmayı, paslanmayı ve çürümeyi önleme gibi faydaları vardır. Pruva sözcüğü Türkçeye Venedikçe “prova” sözcüğünden geçmiştir. İtalyancası “prora” veya “prua” şeklindedir.

Cevap: Pruva

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts