Halk dilinde kabakulak hastalığı

Kabakulak, tükürük bezlerinin enflamasyonu ile belirgin akut viral bir enfeksiyondur. Çoğunlukla komplikasyona yol açmadan iyileşebilmektedir. En sık rastlanan komplikasyonu beyin zarı ve beynin inflamasyonu olan meningoensefalittir. Hastalığın salgın yapma olasılığı ve testis enfeksiyonu (orşit ve ooforit), menenjit, işitme kaybı gibi komplikasyonlarının olması nedeniyle hastalık halen önemini korumaktadır. Kabakulak genel olarak okul çağındaki çocuklarda görülen bulaşıcı bir virüs hastalığıdır. Hastalığın en sık gözlendiği yaşlar 5-9 yaş arasıdır. MMR aşısı hastalığı önlemektedir. Kabakulak olan kimselerin bulaşı önlemek adına, şişmenin başlamasından sonra dokuz gün kadar başkalarından uzak durmaları gerekir.

İşitme kaybı gibi ciddi sorunlar kabakulakta çok nadir görülür. Virüs, klinik hastalığın başlangıcından itibaren 2 hafta boyunca idrarla atılır.  Hastalık bir süre sonra kendi kendine geçer. Günümüzde çocukluk çağında yapılan kabakulak aşısı sayesinde hastalık tüm dünyada çok büyük oranda önlenmiştir. Kabakulak enfeksiyonu, öksürük ve hava yolu ile yayılır. Hastalığa sahip kişilerin bardak, çatal-kaşık gibi kişisel eşyaları yoluyla da bulaşabilir. Kabakulak hastaları tükürük bezlerinin şişmeye başlamasından yedi gün öncesinden başlayarak dokuz gün sonrasına kadar hastalığı başkalarına bulaştırabilirler. Hastalığın en bulaşıcı olduğu dönem, belirtilerin ortaya çıkmasının 2 gün öncesi ile 4 gün sonrası arasındaki dönemdir. Aşı olmamış ve daha önce kabakulak geçirmemiş herkes risk altındadır.

Cevap: Yazma

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts