İhtilal

İhtilal kelimesi günümüzde hala sıklıkla kullanılmaktadır. İhtilal ülkenin siyasal yapısını, ekonomik yapısını, sosyal yapısını ve yönetim düzenini değiştirmek amacıyla kanunlara uymadan kuvvet kullanılmasıyla yapılan halk hareketidir. Diğer bir anlamıyla devrim demektir. Bunun dışında sözlüklerde kargaşa, düzensizlik veya karışıklık olarak da geçmektedir. Devrim, inkılap ya da ihtilal var olan bir durumdan başka bir duruma geçiş de insanların iradesi ile hızlandırılmasıdır.

İhtilal kelimesinin pek çok anlamı bulunmaktadır. İhtilal Arapça hal kökünden türemiş bir kelimedir. Kelime kökü itibariyle yıkmak ve bozmak anlamına gelmektedir. Arapçadan dilimize geçen ihtilal kelimesi anlamı köklü değişimdir. Bir toplumun ya da bir devletin tüm yapısının kanun ve hükümlere uymadan, kaba kuvvet kullanımıyla değiştirilmesi anlamına gelmektedir.

Cevap: Devrim

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts