Öykücük, fıkra

Anekdot (Fransızca anecdote): Bir edebi eserde anlatılan bir olayın başlı başına ayrı bir bütünlük gösteren parçasıdır. Kısa hikaye, fıkra, menkıbe anlamlarını da taşır.

Cevap: Anekdot

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts