Sarıklı din bilginlerine verilen ad

Ulema (Arapça: علماء‎), Müslüman ülkelerde eğitimli din alimlerinden oluşan sınıf. Tekili erkekse alim, kadınsa alimedir. Geçmiş yüzyıllarda yaşamış alimlerin pek çoğu hezarfendi. Ulema sınıfı fıkıh ve şeriat (İslam hukuku) konusunda derin bilgiye sahiptir ve bazı alimler, aynı zamanda şeriatın uygulayıcısıdır. Bazı Müslüman ülkelerde ulema tabiri sadece İslami konularda uzun süre eğitilmiş olan müftü, kadı, fakih ve muhaddis gibi akademisyenler için, bazen de molla ve imam gibi alt seviyedeki din adamlarını kapsayacak şekilde de kullanılır. Osmanlı Devleti’nde ulema sınıfı ilmiye adıyla devlet kontrolünde ve örgütlü bir yapıya kavuşturulmuş, kurumun başına şeyhülislam getirilmiştir.

Cevap: Ulema

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts