Barajlarda fazla suyu akıtmak için yapılan düzen

Dolu Savaklar, barajlarda, fazla suların alınmasını ve akıtılmasını sağlayan yapılardır. Dolu Savaklar, taşkın sularını baraj gövdesine ve yamaçlara zarar vermeden veya aşınmalarına neden olmadan boşaltırlar. Dolu savaklar, barajlardaki en yüksek su seviyesine ulaşıldıktan sonra çalışmaya başlar. Dolu savaklar, genelde baraj gövdesinin üzerinde, barajın bir veya iki yanında, tabanda, yamaç içinde veya rezervuarda olabilirler. Bulunduğu yere ve şekline göre isim alırlar.

Cevap: Savak

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts