Her türlü sayısal işlemi yapan elektronik ve mekanik araç

Makine, günlük hayatta önemli bir yer almaya başladıktan sonra, insanlar yaşantılarında makineden her konuda faydalanma yollarını aradılar. Bu arada çabuk ve doğru hesap yapabilme olanağını verecek bir makineyi düşündüler. Böyle bir makine üzerinde çok kimseler, pek uzun yıllar uğraştılar. Neticede 17. yüzyılın ortalarına doğru insanlık bu zorluğu yenmeyi başardı. Fransız bilgini Blaise Pascal, 1642 yılında tarihin ilk hesap makinesini ortaya çıkardı. Önceleri ilkel bir şekildeydi ve sadece toplama yapabiliyordu. Pascal’ın ortaya koyduğu bu ilk makinenin esası üzerine çalışan Alman bilgini Leibniz aradan on dokuz yıl geçtikten sonra ortaya koyduğu bir makine ile çarpma işlemlerini yapmayı başardı. Ancak bu ilk makinenin yaptığı çarpma, üstüste toplamalar yapmaktan ibaretti. Zamanla diğer bilginler bölme ve çıkarma yapan makineleri ortaya çıkardılar. Seneler ilerledikçe her alanda olduğu gibi bu alanda da, büyük yenilikler ortaya çıkarıldı. 19. yüzyılın ortalarında dört işlemi birden yapabilecek ilk makineler piyasaya çıkarıldı. Ancak bu makinelerin maliyet fiyatı pek yüksek olduğundan büro, mağaza ve müesseselerin pek çoğu hesap makinesi yerine bu işi yapacak memurları çalıştırmayı daha ucuz ve daha pratik buldular.

Ancak bu makinelerin imalatında fabrikasyon geçilip maliyet alabildiğine düşürüldükten sonradır ki, hesap makineleri büyük bir hızla dünyaya yayılmaya başladı ve muhasebe servislerinin temel direğini teşkil etti. Önceleri yalnız elle çalıştırılan bu makineler sonraları elektrik gücünün de yardımıyla çok daha geliştirildi ve dört işlemi birden elektrik yardımıyla yapmaya başladı. Çok kısa zamanda en doğru şekliyle hesap yapacak güçteki makineler, bunları kağıt üzerine de kaydetmek suretiyle ayrıca bir kolaylık ve emniyet sağladılar. 1939 yılında çok büyük ve otomatik bir hesap makinesi yapmak için çalışan Amerikalı ilim adamları araya İkinci Cihan Savaşının girmesiyle bu çalışmalarına ara vermek zorunda kaldılar. Nihayet 1944 yılında Harward Üniversitesinde bu dev makine çalışabildi. Amerikan Ordusu hesabına yapılan ve yaklaşık olarak 12 milyon Türk Lirasına malolan bu dev makine ile ”Elektronik beyin”ler ortaya çıktı.

Cevap: Hesap Makinesi

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts