Kale duvarlarında düşmana ok atmak için açılmış delik

İstinat duvarları vb. yapıların arkasındaki suların birikip duvara, yapıya zarar vermesini önlemek için bırakılan deliklere barbakan denir. Yaklaşık olarak zeminden 10 cm yukarıda tertiplenmeye başlanıp yatay ve düşeyde ihtiyaca göre yeterli aralıklarla şaşırtmalı biçimde yerleştirilirler. Suyun bu barbakanlara yönlendirilmesi ve bu deliklerin kapanmasının engellenmesi için toprakla temas edilen bölümde barbakanların arkasına büyük taneli agregalar yerleştirilir. Barbakanların yine toprakla veya agregayla temas eden kısımlarından malzemenin veya toprağın akmasını önlemek için boruların ucu yeterli incelikte filelerle kapatılmalıdır.

Cevap: Barbakan

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts