Nominal serileri, feel serilere çevirmek için kullanılan endeksler

Deflatör, indirgeyici demektr. Kullanıldığı yere göre bir sayı ya da bir endeks olabilir. Deflatörler bugünün fiyatlarıyla hesaplanmış bir iktisadi büyüklüğü baz alınan sabit bir yılın fiyatlarına göre hesaplamak için kullanılır.

Cevap: Deflatör

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts