Nota da sesin incelediğini gösteren işaret

Diyez bir sesin, bir notanın yarım ses tizleştirileceğini yani yarım ton inceltileceğini gösteren nota işaretidir. Simgesi ♯ karakteridir. Do diyez, fa diyez vb.

Cevap: Diyez

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts