Öznelcilik

Nesnelere ilişkin bilgilerimizin nesnelerin bizlere yaptıkları etkilerden başka bir şey olmadığını, bütün bilgilerin özneye göre ve değer yargılarının kişisel, öznel olduğunu öne süren öğreti.
 

Cevap: Subjektivizm

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts