Yansız

Yanlardan herhangi birinden yana olmayan, yanlardan herhangi birini ya da hiçbirini kayırmayan, desteklemeyen ya da bir düşünceye, bir isteğe, öneriye katılmayan, onu desteklemeyen, hiçbir yanı tutmayan kimse.

Cevap: Nötr

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts