Özbenlik

Ego Latinceden gelen bir kelimedir. Benlik, bencillik ve ben gibi anlamları karşılamaktadır. Kişinin özgüveninin ve özsaygısının meydana getirdiği iç alemi ego olarak tanımlanabilir. Kişilik ve kimlik demek de doğru bir ifade olacaktır. Bu tanım üzerine sizlere “egosuz insan olur mu?” sorusunu yöneltirsek, cevabınız kesinlikle hayır olmalıdır. Çünkü ben duygusu elbette her şeyin öncesinde gelmelidir. Eğer kendinizi arka plana atar da, ben yeterli değilim düşüncesine kapılırsanız bu da özgüven eksikliği denen diğer bir psikolojik sorunu doğuracaktır. Ego, id ile süper ego arasında bir denge kurar ve hakemlik görevi görür. Bunlar zihnin katmanlarıdır. Ego insanın hem özne olmasını (yani iradesi ve bilincini), hem de nesne olmasını ifade eder (yani tutkularını ve dürtülerini). İnsan benliğinin bir bileşeni olarak kabul edilir, aynı zamanda bütünlük ile eş değerdir. Bu bileşen, sosyal ve kültürel etkilerle yön alabilen bir katmandır. Ego insanın kişisel güvenliğini sağlayarak, bazı isteklerine cevap verir. Ego, çevreden gelen bilgilerin filtrelenmesi ve yapılandırılması ile meydana gelir. Kişinin arka planında kendiliğinden işleyen seçici, düzenleyici ego sistemi gerçekliğin filtresidir. Çevreden kişiye gelen uyarı ve bilgiler, ego filtrelerinden geçer ve cevap üretilir. Egonun kendisi gözlenemese de duygu, düşünce ve davranış tarzlarında etkileri gözlenebilir.

Cevap: Ego

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts