Rus parlamentosuna verilen ad

Çarlık Rusyası’nda meclis. Üyeleri, görev ve yetkileri çeşitli dönemlerde farklılıklar gösterdi. Temelde çarların otoritesini sınırlayan kuruluşlardı. II. Aleksandr döneminde üyeleri seçimle gelen kent dumaları oluşturuldu. Merkezin yetkisini kısıtlayan bu durum, kent yaşamını düzene soktu ve ülkenin gelişmesini etkiledi. 1905’ten sonra yasama meclisleri de duma adını aldılar. Seçim temeline dayalı bu dumalar, yasama gücüne sahipti ve bütçenin bir bölümünü onaylıyordu. Çarlar ile dumalar genellikle çatışma hâlindeydiler. 1917 yılında yeni yönetimin oluşturduğu ulusal meclisle birlikte dumalar da ortadan kalktı. 

Cevap: Duma

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts