Tarikat yada bir sanatın kurucusu

Bir tarikat ya da sanatın ilk kurucusu. Bir inanışa göre, birçok zanaatın pirliği peygamberlere değin uzanır: Terziliğin piri Hz. İdris, demirciliğin Hz. Davut, çobanlığı Hz. Musa (imussalatü vesselam)’dır, bütün zanaatların piri de, Ahilerin piri olan Ahi Evren’dir.

Cevap: Pir

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts