Kalkan bezi

Tiroid bezi boynunuzun dibinde bulunan kelebek şeklinde bir organdır. Tiroid bezi yaklaşık 2 santim uzunluğundadır ve boğazınızın önünde Adem elması olarak adlandırılan tiroid kıkırdağının belirginliğinin altında yer alır. Endokrin sistem adı verilen karmaşık bir bez ağının parçasıdır. Endokrin sistem vücudunuzun faaliyetlerinin çoğunu koordine etmekten sorumludur. Tiroit bir iç salgı bezidir. İşlevi; T3 ve T4 adı verilen hormon üretmesi ve bunları kana salmasıdır. Tiroid bezinin soluk borusunun iki yanına yerleşmiş kısımları sağ ve sol parça (sağ lob, sol lob veya sağ tiroit, sol tiroit) adını alır. Tiroid, hormonların vücut hücrelerine ulaşabilmesi için kan dolaşımında hormon üreten, depolayan ve salgılayan bezlerden oluşan endokrin sisteminin bir parçasıdır. 

Cevap: Tiroit

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts