Saraçların kullandığı yün kırpıntısı

Saraç, araba çeken hayvanların kayış ve koşum takımlarıyla, binek hayvanlarının sırtına konulan ve oturmaya yarayan eyerleri yapan, satan, işleyen ya da süsleyen kimse.

Cevap: Bukran

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts