Sarp ve ormanlık sıradağlar

Yugoslavya (bugünkü Sırbistan-Karadağ), Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Moldova Yunanistan ve Trakya’yı içine alan bölge. On dokuzuncu yüzyılda kullanılmaya başlanan balkan’ kavramı, Türkçede sık ormanlarla kaplı sıradağ anlamına gelir. Balkanların sınırları, kuzeyde Tuna ve Sava ırmakları, doğuda Karadeniz, güneyde Akdeniz ve Ege Denizi, batıda Adriyatik denizidir. Yüz ölçümü yaklaşık 750 000 km2, nüfusu yaklaşık 80 milyon kişidir (1991). Yirminci yüzyılın başlarına kadar Osmanlı devleti egemenliği altında olan Balkanlar, daha sonra birçok devlete ayrılmıştır.

Cevap: Balkan

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts