İkinci Dünya Savaşında Nazi Almanya’nın sscb ne saldırma planı ve harekatının kod adı

Barbarossa Harekatı, Alman Silahlı Kuvvetlerinin 22 Haziran 1941 günü başlayan Sovyetler Birliğinin işgali harekatına Alman kaynaklarında verilmiş olan kapalı addır. Aynı zamanda II. Dünya Savaşının Doğu Cephesini açan harekattır. Tarihin en geniş çaplı askeri harekatı olarak nitelendirilir. Mihver Devletleri’ne bağlı 4,5 milyonun üzerinde asker, 2.900 km.lik bir cephe hattı üzerinden Sovyetler Birliğini istilaya girişti. Bu birliklerin yanı sıra harekata 600 bin motorlu araç ve 625 bin at katılmıştır. Barbarossa Harekatı’nın planlamasına 18 Aralık 1940 tarihinde başlandı. Alman ordularının 22 Haziran 1941 günü Sovyetler Birliği’ne saldırmasıyla başlayan ve 5 Aralık 1941 gününe kadar süren çatışmalarda Alman orduları neredeyse kesintisiz olarak ilerlemişlerdir. Gizlilik içinde devam ettirilen hazırlıklar ve harekatın kendisi, neredeyse bir yıl sürmüştür. Kızıl Ordu Wehrmacht’ın güçlü darbeleri karşısında Moskova önlerine ve Leningrad’a kadar geriledi. Alman ilerleyişi 5 Aralık 1941 tarihinde ilk kez Moskova önlerinde durduruldu ve Alman ordularının geri çekilmelerine sebep oldu. Bu tarihten itibaren 1942 ilk üç ayı boyunca cephedeki durum, ard ardına gelen Kızıl Ordu karşı taarruzlarıyla bunlara göğüs germeye çalışan Alman ordu birlikleri arasındaki amansız çatışmalar olarak sürmüştür. Sonuç itibarıyla Hitler, umduğu zafere erişemedi, Kızıl Ordu Wehrmacht’ın ileri hareketini durdurmayı başarmıştı. Alman kuvvetleri taktik olarak parlak zaferler de kazandı. Sovyetler Birliği’nin Ukrayna da dahil olmak üzere ekonomik yönden en önemli bölgelerinden bir kısmında geniş toprakları işgal etmeyi başardı. Bununla birlikte harekatın operatif hedefleri olan Sovyet kuvvetlerinin ülkenin batı kesiminde imha edilmesi ve Moskova’nın alınması gerçekleştirilemedi. Alman ve müttefiklerine bağlı kuvvetler, cephenin genelinde, izleyen yılın ortalarına kadar yaygın bir taarruza bir daha girişemediler. 1942 yılının baharından itibaren ise Alman ilerleyişi yeniden başlayacak ve SSCB topraklarında derin ve geniş ilerlemeler sağlayacaktır. Barbarossa Harekâtı’nın başarısızlığı Hitler’i, Sovyet topraklarında daha sonraki başarısız harekatlara yöneltmiştir, Leningrad Kuşatması, Nordlicht Harekâtı, Stalingrad Muharebesi ve Sovyet topraklarındaki diğer harekatlar gibi. 

Barbarossa Harekatı, katılan insan gücü ve sonuçları itibarıyla askeri tarihteki en büyük çaplı askeri harekat olmuştur. Başarısızlıkla sonuçlanması, III. Reich tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. En önemlisi de harekatın Doğu Cephesini açmış olmasıdır. Bu cephede, başlangıçta ve süreç içinde tüm dünya tarihi savaş alanlarının hepsinden daha fazla kuvvet savaşa sürülmüştür. Barbarossa Harekatı ve etkisi altına aldığı bölgelerde ve kentlerde gerçekleşen en büyük muharebelerden bazılarının ölümcül yırtıcılığıyla, yüksek kayıplarıyla ve her iki taraf için de çok zor koşularıyla, tüm bunlar 20. yüzyılda ve II. Dünya Savaşında tarihin akışını etkilemiştir.

Cevap: Barbarossa

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts