Kalpte, sol kulakçık ile sol karıncık arasını kapsayan

Mitral darlığı, çocukluk döneminde geçirilen akut romatizmal ateş hastalığına bağlı olarak gelişen bir kalp kapağı hastalığıdır. Mitral kapak, kalpteki sol atriyum (kulakçık) ve sol ventrikül (karıncık) arasında yer alır. İki yaprakçıklıdır. Mitral darlığı, kapağın iki yaprakçığının kalınlaşması ve birbirine yapışması ve ayrıca kendisini tutan adele ve liflerin kalınlaşıp kısalması sonucu kapağın daralması ile karakterize bir hastalıktır.  Mitral darlığı tanısı hastanın şikayetleri ve muayenesi sonucunda ve ekokardiografik tetkik yapılarak konulur. Nadiren muayenede dinleme bulgusu duyulmayabilir. Ekokardiyografi ile kesin tanı konulabilir. 

Mitral darlığı sebebiyle akciğerlerden gelen temiz kanın sol kulakçıktan sol karıncığa geçişi engellenir. Bu nedenle önce sol atrium genişler daha sonra kan akciğerlerde birikmeye başlar.Kanın geride akciğerlerde birikmesi sonucu akciğer içi basıncı artar ve hastalarda nefes darlığı, öksürük, çarpıntı ilerlemiş vakalarda kanlı balgam (pulmoner ödem ya da pulmoner konjesyon) gibi şikayetlere sebep olur.  Mitral kapak alanı daralmış olan hastanın tedavi edilmesi çok önemlidir. Çünkü; daralmış kapak nedeni ile kanın akciğerlerde toplanması ve akciğer içi basıncının artması sonucu bu defa kalbin sağ tarafı etkilenir ve hastalığın ilerlediği durumlarda sağ kalp yetersizliği ve triküspit kapak hastalığı da tabloya eklenebilir. Mitral darlığının tedavisi; darlığın şiddetine göre değişiklik göstermektedir. Hafif darlıklarda ilaç tedavisi yeterli olabilir. Akciğerdeki birikmeyi önlemek için diüretikler ve çarpıntı için beta blokerlerden yararlanabilinir. İleri darlıklarda perkütan mitral balon valvüloplasti (PMBV) veya açık kalp ameliyatı (Mitral kapağın cerrahi onarımı veya Mitral kapak replasmanı) uygulanmaktadır.  

Cevap: Mitral

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts