Klasik Türk müziğinde ”tempo”

Tempo, müzikte bir parçanın yorumlanma hızıdır. Duyumun önemli bileşenlerinden biri olan tempo, bir müzik parçasının icra zorluğunun ve eserle aktarılmak istenilen ruh halinin de belirleyicisidir. Bir müzik eserine ait tempo genellikle parçanın başında yer alır. Modern müzikte sıklıkla dakikadaki vuruş sayısı (İngilizce’de bpm veya beats per minute) ile belirtilir. Belirli bir nota değerini ve bu değerin bir dakikada kaç kere tekrarlanması gerektiğini gösteren “♪ = 120” veya sadece vuruş sayısını belirten “80 bpm” şeklinde gösterilir. Bu değer büyüdükçe dakikada çalınması gereken nota sayısı artacağından parçanın hızı da artmış olur. 

Cevap: Düm Tek

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts