Osmanlıda polis kuruluşu

Zaptiye yurt içinde genel düzen ve güveni korumakla görevli askeri teşkilata eskiden verilen ad. Yurt içinde genel düzen ve güveni korumakla görevli askeri teşkilata eskiden verilen ad. Osmanlı Devletinde 19. yüzyılın sonlarına kadar İstanbul’da zabıta işleri Yeniçeri Ağalarıyla, Kaptanpaşalar, Bostancıbaşılar, diğer yerlerde Beylerbeyiler, Sancakbeyleri tarafından görülürdü. Tanzimattan sonra 1869 yılında çıkarılan Nizamname ile zaptiye teşkilatı kuruldu ve zabıta işleri bu teşekkül tarafından yerine getirildi. Seraskerliğe bağlı olan zaptiye teşkilatı bölük, tabur ve alaydan meydana gelirdi. Zamanla bu teşkilatın görevini yapacak polis ve jandarma teşkilatlarına geçildi. 

Cevap: Zaptiye

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts